وبلاگ

PH چیست ؟

PH آب چیست ؟

PH  آب

pH آب یکی از مهم ترین خواص فیزیکی و شیمیایی آب می باشد, زیرا که بیشتر روش های تصفیه آب , به PH آن بستگی دارد. اکثر آب های طبیعی به علت انحلال کربنات ها و بی کربنات های قلیایی پوسته زمین, اندکی قلیایی هستند. به طور کلی PH آب  طبیعی در محدوده 4 و 6 متغیر است. آب هایی که PH<9 دارند, به عنوان عامل خوردگی در قطعات انتقال آب, که معمولا از جنس آلومینیوم, روی, قلع و سرب ساخته می شوند, محسوب می گردد. آبی با PH<6 قطعات چدنی و فولادی را تحت تاثیر قرار می دهد. محدوده مطلوب و مجاز PH برای آبهای شهری بین 6 و 5/8 تعیین شده است.

مقیاس اندازه گیری PH

به طور کلی PH در مقیاس 0 تا 14 اندازه گیری می شود.

  • PH کوچکتر از 7 اسیدی است. PH < 7 اسیدی
  • PH در عدد 7 خنثی یا متعادل است. PH =7 خنثی
  • PH بزرگتر از7 قلیایی است. PH > 7 قلیایی

اسیدیته:

اسیدیته آب به صورت ظرفیت کمی آب, در خنثی نمودن یک باز قوی تعریف می شود. آب اسیدی نوعی آب است که مقدار PH آن کمتر از 7 باشد. این خاصیت غالبا توسط CO2 اتمسفر حل شده در آّب و تولید اسید کربنیک که یک اسید ضعیف است, ایجاد می گردد. اسید های آلی حاصل از تجزیه گیاهان نیز می توانند اسیدیته آب را ایجاد کنند. آبی که در پایان عمل تصفیه به دست می آید نباید خاصیت خورندگی داشته باشد.

قلیاییت:

قلیاییت عبارت است از ظرفیت آب جهت خنثی کردن اسیدها. در بیشتر موارد قلیاییت در اثر وجود یون های کربنات, بیکربنات و هیدروکسید بوجود می آید.
قلیاییت آب معیاری از ظرفیت کمی آن در خنثی نمودن اسیدهاست. خنثی شدن آب به معنی رسیدن PH آب به حدود 5/4 است.

PH چیست ؟

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *